Koszyk
Witaj, Gość!

Dzieje Apostolskie

Mapa Dziejów Apostolskich przedstawia miejsca związane z działalnością misyjną Apostołów, męczeńskimi prześladowaniami Chrześcijan  oraz tworzeniem  zrębów pierwszego Kościoła. Załączone do tekstów komentarze pomagają lepiej  zrozumieć realia tamtych czasów oraz ujrzeć tło tamtych wydarzeń. Dzięki mapom, możliwe jest lepsze zrozumienie wydarzeń, które dały początek nowej cywilizacji - chrześcijańskiego świata.

14,90 PLN / ROK
24,90 PLN
Promocja "START"
Opis produktu

Dzieje Apostolskie przede wszystkim opisują tworzenie pierwszych wspólnot Kościoła ale są również świadectwem zmagania się z własnymi słabościami, wielkimi przemianami życia i serc Apostołów, uczniów oraz zwykłych ludzi. To studium postaw, wyborów i charakterów, które pomimo upływu 2000 lat okazują się niezwykle podobne a przez to bliskie nam współczenym, to sprawia, że odbiorca w przedziwny sposób staje się uczestnikiem wydarzeń będących początkiem naszej cywilizacji.

Tworząc nasze mapy nie mieliśmy ambicji precyzyjnego odszukania wszystkich miejsc biblijnych wydarzeń, nie jest to możliwe. Miejsca, które wyznaczamy, służą przede wszystkim ukazaniu geograficznej przestrzeni w jakiej rozgrywały się ważne wydarzenia. Nasza wędrówka śladami Apostołów na mapie jest podróżą po niedalekich geograficznie ale odległych w czasie miejscach, które są punktem zwrotnym w dziejach świata dla Chrześcijan. Poprzez słowa Pisma Świętego, muzykę i towarzyszące dźwięki stajemy się częścią bliskowschodniego świata, odbywamy swoją własną drogę na Golgotę.

Mapa Ewangelii jest częścią projektu Mapy Biblii Online, który docelowo obejmuje 9 map tematycznych Starego i Nowego Testamentu. To pierwszy taki projekt, którego realizacja jest możliwa dzięki owocnej współpracy trzech Partnerów. Firma smart geomatic jako pomysłodawca projektu jest odpowiedzialna za wykonanie i dostarczenie oprogramowania - NMaps Engine. Wydawnictwo Pallottinum zapewnia teksty Biblii Tysiąclecia wydanie 5 wraz z komentarzami.