Mapa Dziejów Apostolskich

Mapa Dziejów Apostolskich przedstawia miejsca związane z działalnością misyjną Apostołów. Prezentowane miejsca zostały podzielone na pięć kategorii. Każde z miejsc zilustrowane jest zdjęciami oraz opisane słowami Ewangelistów, które można również usłyszeć, dzięki Biblii Audio. Teksty ewangeliczne zostały wzbogacone komentarzami. 

Opis produktu

Mapa Dziejów Apostolskich przedstawia miejsca związane z działalnością misyjną Apostołów. Miejsca wydarzeń zostały wybrane na podstawie opisów pochodzących z Dziejów Apostolskich i zlokalizowane z dokładnością do miasta lub obszaru oraz zilustrowane multimedialnie: tekstem, dźwiękiem oraz  zdjęciami, grafikami i ikonami (jeżeli istnieją). Teksty Dziejów Apostolskich pochodzą z Biblii Tysiąclecia (wyd. 5) Wydawnictwa Pallottinum. Do tekstów Dziejów Apostolskich zostały dołączone komentarze teologiczno - pastoralne do Biblii Tysiąclecia (autorstwa Pallottinum). Nagrania ilustrujące teksty z Dziejów Apostolskich są oryginalną częścią słuchowiska Biblia Audio Superprodukcja wydanego przez Osorno.

Mapa Dziejów Apostolskich jest częścią projektu Mapy Biblii Online, który docelowo obejmuje utworzenie 9 map tematycznych dla Starego i Nowego Testamentu. Celem projektu jest przedstawienie miejsc biblijnych wydarzeń na mapie z dokładnością do miejsca lub obszaru oraz opisanie tych miejsc poprzez tekst, zdjęcia i grafiki oraz nagrania Biblii. Projekt jest dedykowany dla wszystkich ludzi w każdym wieku, którzy czytają Biblię - zarówno dla osób wierzących, jak i zainteresowanych Biblią z innych powodów. Prezentacja  biblijnych wydarzeń na mapach dostępnych online, w internecie, ma na celu ich umiejscowienie w kontekście przestrzeni geograficznej.

To pierwszy taki projekt, którego realizacja jest możliwa dzięki współpracy smart geomatic (pomysł projektu, wykonanie i oprogramowanie - NMaps Engine) oraz Wydawnictwa Pallottinum (teksty Biblii z komentarzami) i Osorno (fragmenty nagrań Biblia Audio Superprodukcja, udźwiękowienie map).