Mapa Ewangelii

Mapa Ewangelii przedstawia miejsca związane z wydarzeniami z życia Jezusa Chrystusa od Betlejem aż do Jerozolimy, które zostały podzielone na pięć kategorii. Każde miejsce zilustrowane jest zdjęciami  oraz opisane  słowami Ewangelistów (z komentarzami) i nagraniami tekstów Ewangelii z Biblii Audio. 

Opis produktu

Mapa Ewangelii przedstawia miejsca związane z wydarzeniami z życia Jezusa Chrystusa od Betlejem aż do Jerozolimy, które zostały podzielone na pięć kategorii: proroctwa, wydarzenia biblijne, cuda, ważne słowa i przypowieści. Miejsca wydarzeń zostały wybrane na podstawie opisów Ewangelistów z dokładnością do miasta lub obszaru. Każde miejsce opisane słowami Ewangelistów zilustrowane zostało multimedialnie: tekstem, dźwiękiem oraz  zdjęciami, grafikami i ikonami (jeżeli istnieją). Teksty Ewangelii pochodzą z Biblii Tysiąclecia (wyd. 5) Wydawnictwa Pallottinum. Do tekstów Ewangelii zostały dołączone komentarze teologiczno - pastoralne do Biblii Tysiąclecia (autorstwa Pallottinum). Nagrania ilustrujące słowa Ewangelistów są oryginalną częścią słuchowiska Biblia Audio Superprodukcja wydanego przez Osorno.

Mapa Ewangelii jest częścią projektu Mapy Biblii Online, który docelowo obejmuje utworzenie 9 map tematycznych dla Starego i Nowego Testamentu. Celem projektu jest przedstawienie miejsc biblijnych wydarzeń na mapie z dokładnością do miejsca lub obszaru oraz opisanie tych miejsc poprzez tekst, zdjęcia i grafiki oraz nagrania Biblii. Projekt jest dedykowany dla wszystkich ludzi w każdym wieku, którzy czytają Biblię - zarówno dla osób wierzących, jak i zainteresowanych Biblią z innych powodów. Prezentacja  biblijnych wydarzeń na mapach dostępnych online, w internecie, ma na celu ich umiejscowienie w kontekście przestrzeni geograficznej.

To pierwszy taki projekt, którego realizacja jest możliwa dzięki współpracy smart geomatic (pomysł projektu, wykonanie i oprogramowanie - NMaps Engine) oraz Wydawnictwa Pallottinum (teksty Biblii z komentarzami) i Osorno (fragmenty nagrań Biblia Audio Superprodukcja, udźwiękowienie map).